logo KIDP

O FIRMIE OFERTA KONTAKT

Spółka została założona w 2009 roku przez Małgorzatę Szuszkiewicz, certyfikowaną księgową nr 25749/2008 (licencja MF) i na początku nastawiona była na doradztwo strategiczne, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz konsultacje finansowo-księgowe, związane z usprawnieniem prac działów księgowości klientów.

W listopadzie 2013 r. Prezes Spółki, Małgorzata Szuszkiewicz uzyskała uprawnienia doradcy podatkowego (nr licencji 12265). W grudniu 2014 r. Simple Account Sp. z o.o. została wpisana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 500.

Usługi świadczone są przez zespół, w skład którego, oprócz doradcy podatkowego wchodzą biegli rewidenci, doświadczeni księgowi, specjalista ds. cen transferowych, specjalista ds. środków trwałych i rozliczania inwestycji oraz asystenci. W razie konieczności, korzystamy również ze wsparcia zewnętrznych profesjonalistów.Kontakt
Małgorzata Szuszkiewicz
Simple Account Sp. z o.o.
ul. Swarzewska 40 lok. 3
01-821 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Kozietulskiego 29
01-571 Warszawa
tel. +48 694 41 58 74